Monthly Archives: Nisan 2019

12 Mayıs Kıbrıs “Çocuk Resimlerini Yorumlama Eğitimi”

çocuk resimleriEĞİTİMİN AMACI: Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Sertifika Eğitimi, kişilerin olaylara ve çocuklara bakış açısını değiştirir. Bu eğitimi alan kişiler çocuklarla daha kolay bir şekilde iletişim kurarak onların duygu ve düşüncelerini daha kolay bir şekilde anlar.

Eğitime Kimler Katılabilir: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikoloji Yüksek Lisans /Doktora Mezunları, Ergoterapi Bölümü öğrencileri ve mezunları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar ve bu alanlarda öğrenci olanlar. Diğer lisans mezunları aldıkları eğitim ve çalıştıkları alan hakkında bilgi vererek eğitime katılabilirler.

EĞİTİM SONUNDA PSİKODESTEK AKADEMİ – AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK VE CARDCERT ONAYLI OYUN TERAPİSİ UYGULAYICI SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.

Eğitim Ücreti : Eğitim Ücreti 250 TL.dir (kdv dahil) – Öğrencilere, gruplara ve 26 Nisan 2019 tarihine kadar kayıt yaptıranlar için indirim uygulanır.

Ön Kayıt İçin : 02128833677 numaralı telefonu arayabilir veya udalan@psikodestek.com adresine mail yollayabilirsiniz. Ön Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 250 TL. ön kayıt ücretini yatırmanız gerekecektir.

Eğitimci : Dr.Klinik Psikolog Sinem DURUSAL

Eğitim Yeri ve Tarihi: 12 Nisan 2019 11:00 – 18:00  Kıbrıs

ÇOCUK RESİMLERİNİ YORUMLAMA EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ

Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri Sertifika Eğitimi Nedir?
Resim, çocuğun iç dünyasını dışarı yansıtan bir iletişim aracıdır. Resim, çocuğun dışarı yansıtamadığı duygularının dilidir. Resim, çocuğun kişilerarası iletişim, sorun çözme becerisini yansıtır.
Çocuk resimleri davranışsal, psikolojik ve fizyolojik gelişmeleri izlemek açısından önemli bir veri olarak değerlendirilmektedir
Kısaca resim çocuğu tanımamızı, neler hissettiğini, neler yaşadığını, duygularını düşüncelerini, aileye ve sosyal çevreye bakış açısı hakkında konusunda bize oldukça önemli ipuçları verir.
Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimin Amacı; çocuğun çizmiş olduğu resim aracılığıyla çocuğu tanımak, anlamak ve duygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Çocukların serbest çizmiş oldukları resimler, iç dünyalarını yansıtıyor olması sebebiyle iyi analiz edildiklerinde çocuklar ve onların gelişimleri hakkında önemli bilgileri sahip oluruz.
 Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi ile çocuğun çizmiş olduğu resimleri, projektif testler aracılıyla değerlendirme ve analiz edebilme beceriniz gelişecektir.
Çocukların çizmiş oldukları resimleri “resim” deyip geçmemek gerekir. Çocuklar çizmiş oldukları resimler aracılıyla bize birçok şey anlatırlar. 
Örneğin; bazı çocuklar aile üyelerini düz bir çizgi üzerine çizer, bazı çocuklar sayfayı ortadan ikiye bölmüşçesine sağ tarafa bir aile üyesini, sol tarafa diğer aile üyesini, kendisini ortaya ya da hiç çizemeyebilir. Resim orta kısmına ev ağaç gibi bir figür yerleştirebilir. Aslında çizilen her bir figür, çizgiler,  nesneler bize birçok şey anlatır yeter ki iyi bir gözlemci, analist ve yorumcu iseniz, 
Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi sayesinde, çocukların çizmiş oldukları resimlerin, kâğıda yerleştirme şekline göre, sayfayı kullanış biçimine göre, yer yön şekline, mekân perspektif, orantı, renkler, realizm açısından, resmin içeriğine göre ve birçok resim özellikleri sayesinde bir resmi analiz ediyor olacaksınız.
4- Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Sertifika Eğitimi İçeriği 
-       Çocuk Resmi Gelişim Dönemleri
-       Karalama Dönemi (2-4 Yaş)
-       Şema Öncesi Dönem (4-7 Yaş)
-       Şematik Dönem (7-9 Yaş)
-       Gerçekçilik (Gruplaşma) Dönemi (9-12 Yaş)
-       Görünürde Doğalcılık Dönemi (12-14 Yaş)
-       Çocuk Resimlerinin Özellikleri 
-       Saydamlık
-       Realizm
-       Tekrar ve Simetri
-       Orantı
-       Espri
-       Kurallara Uygun Resim
-       Çocuk Resminde Simgesellik
-       Tip
-       Çocuk Resminde İçerik
-       Çocuk Resminde Renk
-       Renlerin Psikolojik Anlamı ve Yorumu
-       Kâğıtta Yer ve Yön Seçimi 
-       Çizimlerde Detay Figürlerin Anlamı
-       İnsan Figürünün Detayları ve Anlamları
-       Çocuk Çizimlerinde Evin ve Çevresinin Anlamı 
-       Çocuk Resimlerinin Genel Olarak Yorumlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
-       Çocuğun Resim Etkinliği Karşısında Anne Baba ve Okulun Rolü Ne Olmalıdır? 
-       Çocuk Resmi Değerlendirme Testleri
-       Bir İnsan Çiz Testi
-       Goodenough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
-       Bir Adam Çiz Testi
-       Aile Resmi Testi
-       Hayali Hayvan Çiz Testi
-       Ev-Ağaç-İnsan
-       Hayvan Ailesi Çiz Testi
5- Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Sertifika Eğitimi Neler Kazandırır?
Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi’ne katılarak,  
Anaokulları kreşlerde
Psikolojik danışmanlık merkezlerinde
Aile danışma merkezlerinde
Özel eğitim merkezlerinde
Hastane gibi kurumlarda bu eğitim ve sertifikayı kullanarak resimler aracılıyla çocuğu tanımaya, anlamaya, yorumlama bilgi ve beceriye sahip olur.
Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Sertifika Eğitimi, kişilerin olaylara ve çocuklara bakış açısını değiştirir. Bu eğitimi alan kişiler çocuklarla daha kolay bir şekilde iletişim kurarak onların duygu ve düşüncelerini daha kolay bir şekilde anlar

11 Mayıs Kıbrıs “Oyun Terapisi” Uygulayıcı Eğitimi

play-therapyEĞİTİMİN AMACI: Oyun terapisi ile ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanma, terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini uygulamayı öğrenme.

Eğitime Kimler Katılabilir: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikoloji Yüksek Lisans /Doktora Mezunları, Ergoterapi Bölümü öğrencileri ve mezunları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar ve bu alanlarda öğrenci olanlar. Diğer lisans mezunları aldıkları eğitim ve çalıştıkları alan hakkında bilgi vererek eğitime katılabilirler.

EĞİTİM SONUNDA PSİKODESTEK AKADEMİ – AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK VE CARDCERT ONAYLI OYUN TERAPİSİ UYGULAYICI SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.

Eğitim Ücreti : Eğitim Ücreti 350 TL.dir (kdv dahil) – Öğrencilere, gruplara ve 26 Nisan 2019 tarihine kadar kayıt yaptıranlar için indirim uygulanır.

Ön Kayıt İçin : 02128833677 numaralı telefonu arayabilir veya udalan@psikodestek.com adresine mail yollayabilirsiniz. Ön Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 250 TL. ön kayıt ücretini yatırmanız gerekecektir.

Eğitimci : Dr.Klinik Psikolog Sinem DURUSAL

Eğitim Yeri ve Tarihi: 11 Nisan 2019 11:00 – 18:00  Kıbrıs

OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ

Oyun Terapisi Eğitim İçeriği;
1) Oyun Nedir? 2) Oyunun Tanımı Nedir? 3) Oyun Terapisi Nedir? 4) Oyun Terapisi İle Verilen Mesajlar Nelerdir? 5) Oyun Terapisti Kimdir? 6) Oyun Sürecinde Kurulan İletişim Nasıl Olur?

7)  Oyun Terapisinde Yarar Sağlanan Vakalar Nelerdir? 8) Oyun Terapisi Ne İşe Yarar? 9) Oyun Terapisinin Hedefleri Nelerdir? 10) Oyun Terapisinde Kullanılan Oyuncaklar Nelerdir?

11) Oyunun Tarihçesi; 12) Duygusal Gelişim Ve Oyun; 13) Motor Gelişim Ve Oyun; 14) Fiziksel Gelişim Ve Oyun;

15) Oyunun Evreleri Ve Özellikleri Nelerdir? Tek Başına Oyun Evresi(0-2 Yaş)   Paralel Oyun Evresi(2-4 Yaş)  İş Birliğine Dayalı Oyun Evresi(4-6 Yaş)  Kurallı Oyun Evresi(6+ Yaş)

16) Oyun Türleri Nelerdir? 17) Karaktere Göre Oyun Türleri Nelerdir? 18) Oynadığı Türlere Göre Oyun Türleri Nelerdir? 19) Kullanılan Araca Göre Oyun Türleri Nelerdir?

20) Oyun İle İlgili Kuramlar; Rahatlama Ve Dinleme Kuramı – Tekrarlama Kuramı – Dinamik Oyun Kuramı – Diğer Oyun Kuramları

21) Gelişim Alanlarına Göre Oyuncakların Sınıflandırılması; – Büyük Kas Gelişimi İçin Oyun Araçları – Küçük Kas Gelişimi İçin Oyun Araçları – Kurgu Oyuncakları – Yaratıcı Düş Gücü Geliştiren Oyuncaklar – Evcilik Oyuncakları – Yaratıcı Sanat İçin Malzemeler

22) Oyuncakların Nitelikleri 23) Oyuncak Seçimi 24) Oyuncak Çeşitleri

25) Çocuk Merkezli Oyun Terapisi; – Hedefleri – Oyuncak Seçimi – Oyun Odası Ve Materyaller – Prensipleri – Becerileri

26) Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

27) Kum Terapisi -  Kimlere Uygulanır? – Uygulama Amacı – Süreç Nasıl İşler? – Hedefler

28) Filial Terapi – Hedefleri – Farkları – Kimlere Uygulanır? – Temel Becerileri – Terapi Süreci

29) Oyun Kuramları – Klasik Oyun Kuramları – Çağdaş Oyun Kuramları – Psikanalik Kurumlar – Bilişsel Kuramlar

30) Gelişim – Büyüme – Olgunlaşma – Öğrenme